News

Работилници за компании насочени кон подобрување на соработката на традиционалниот бизнис сектор и социјалните претпријатија

Во рамките на проектот SE-Bridge финансиран од ЕУ преку програмата за прекугранична соработка помеѓу...

Сертифицирана програма за дигитален маркетинг – NYMAC program

Партнерството на CEED Macedonia и Маркетинг асоцијацијата на Њујорк (New York Marketing...

Концептот за одржлив туризам може да го регенерира целиот екосистем

Девет регионални проекти од Програмата за прекугранична соработка IPA (CBC) на Северна Македонија и...

Зедно до силна локална и регионална економија

„Градење заедничка иднина – Creating a common future“ е слоганот на претстојниот пограничен...

Pitching сесија на учесниците во проектот SE-Bridge

Во рамките на проектот Социјални претпријатија – Мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот...