Day May 31, 2019

Pitching сесија на учесниците во проектот SE-Bridge

Во рамките на проектот Социјални претпријатија – Мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис (SE-Bridge), на 31.05.2019 во Прилеп се одржа pitching сесија на која своите бизнис модели за социјални претпријатија ги презентираа дваесетина учесници во проектот. Сесијата се одвиваше…