Бизнис Инфо: Струга домаќин на социјалните бизниси од Југозападен регион, проект финансиран од ЕУ

Бизнис Инфо објави сторија со наслов „Струга домаќин на социјалните бизниси од Југозападен регион, проект финансиран од ЕУ„ на ден 30.05.2018 година.
Повеќе информации на линкот:  https://bi.mk/struga-domakin-na-socijalnite-biznisi-od-jugozapadniot-region-proekt-finansiran-od-eu/

 

Бизнис Инфо: Струга домаќин на социјалните бизниси од Југозападен регион, проект финансиран од ЕУ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *