SE-Bridge во медиумите

February 14, 2019

Бизнис Инфо: Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани

Објавено од Бизнис Инфо: Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани на ден 14.02.2019 година. Линк […]
December 11, 2018

Бизнис Инфо: Форум на добри компании: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво

Наслов на медиум: Бизнис Инфо Датум: 11.12.2018 Наслов на текст: Форум на добри компании: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво […]
December 10, 2018

1ТВ: Форум на добри компании: да се креираат работни места за сите групи граѓани

Наслов на медиум: 1ТВ Датум: 10.12.2018 Наслов на текст: Форум на добри компании: да се креираат работни места заа сите групи граѓани Линк: https://1tv.mk/biznis/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82/
December 10, 2018

Сител: Трет Форум на добри компании

Наслов на медиум: Сител Датум: 10.12.2018 Наслов на текст: Трет Форум на добри компании Линк: https://sitel.com.mk/tret-forum-na-dobri-kompanii
Show Buttons
Hide Buttons