Бизнис Инфо: Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани

Објавено од Бизнис Инфо: Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани на ден 14.02.2019 година.

Линк од целата објава: https://bi.mk/povik-za-uchestvo-vo-edukativna-i-razvojna-programa-za-osnovanje-novi-socijalni-pretprijatija-i-jaknenje-na-novoformirani-2/

 

Бизнис Инфо: Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани
Show Buttons
Hide Buttons