SE-Bridge – обука развој на социјални претпријатија.

Вчера во Струга во хотелот Солферино започна да се спроведува уште една тродневна обука за развој на идеи за одржливи социјални бизниси наменета за организации и поединци кои доаѓаат од Југозападниот и Пелагонискиот регион.

Обуката ја спроведуваат CEED Македонија и ПАБЛИК, а во рамките на проектот „Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалните бизниси (SE-Bridge)“, финансиран од Европската унија како дел од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија.

Првиот ден беше резервиран за претставување на општествените предизвици кои ќе ги таргетираат социјалните претпријатија, за потребата од развој на социјалното претприемништво во земјава, како и за некои од елементите на бизнис моделот CANVAS.

 

One comment

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *