Министерство за финансии: МФ Тевдовски и МТСП Царовска на „Форумот на добри компании“: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво

Наслов на медиум: Министерство за финансии
Датум: 10.12.2018
Наслов на текст: МФ Тевдовски и МТСП Царовска на „Форумот на добри компании“: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор – партнери во развојот на социјалното претприемништво

Линк: https://www.finance.gov.mk/mk/node/7682

 

Министерство за финансии: МФ Тевдовски и МТСП Царовска на „Форумот на добри компании“: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор - партнери во развојот на социјалното претприемништво

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *