Бизнис Инфо: CEED Македонија потпиша договор со ЕУ за развивање на социјално претприемништво

CEED Македонија потпиша договор со ЕУ за развивање на социјално претприемништво, објави Бизнис Инфо на ден 09.02.2018 година

Линк од објавата: https://bi.mk/ceed-makedonija-potpisha-dogovor-so-eu-za-razvivanje-na-socijalnoto-pretprimnishtvo/

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *