Category External publications

Бизнис Инфо: Форум на добри компании: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор-партнери во развој на социјално претприемништво

Бизнис Инфо на ден 11.12.218 објави сторија во врска со настанот оддржан во рамки на проектот “Social Enterprise-Bridge” на тема Форум на добри компании: Владата, компаниите и граѓанскиот сектор-партнери во развој на социјално претприемништво. Повеже информации на линкот: