Category Advertisements

Градењето капацитети и вештини – една од клучните компоненти за развој на еко системот на социјалните претпријатија

Денеска завршува повикот за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани, во организација на Центарот за развој на претприемачи и менаџери CEED Македонија и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, во рамки на проектот „Социјални претпријатија…