Mihaela Miova

Mihaela Miova

ЦЕЕД Македонија одржа обука за кариерно советување

Како дел од проектот “A Career Counselling Conceptual Model for increasing of ICT entrepreneurship skills of VET secondary schools students” (кратко: “21st century entrepreneurship”), поддржан преку програмата Erasmus +, минатата недела ЦЕЕД Македонија учествуваше на заедничка обука на проектниот тим…