Day April 19, 2023

Состанок со заинтересираните компании за учество на тендерот и посета на улицата „Радован Цониќ“ во Тетово

Во вторник, 18 април 2023 година, Општина Тетово и Фондација CEED Македонија како македонски партнери на Општина Призрен во прекуграничниот проект помеѓу Косово и Северна Македонија – „Заживување на занаетите и градење на култура за заеднички туристички развој“ организираа посета…