Day November 17, 2020

INVESTEMENT READINESS PROGRAM на ЦЕЕД Македонија

ДОБИЈТЕ ИНВЕСТИЦИЈА ОД БИЗНИС АНГЕЛИТЕ НА ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА преку учество во Програма за подготвеност за привлекување инвестиции (Investment Readiness Program) Сè уште е отворена можноста за пријавување во Програмата за подготвеност за привлекување инвестиции (Investment Readiness Program) на ЦЕЕД Македонија.…