Day May 17, 2019

Обука за развој на апликација за грант и подготовка на презентација

Во рамките на проектот „Социјални претпријатија – Мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис“, во Битола се одржа обука за развој на апликација за грант и подготовка на презентација за социјални претпријатија, организации, индивидуалци и тимови кои сакаат да започнат…