Tag partnerships

Започна Проектот за ревитализација на занаети во Тетово и Призрен

ЦЕЕД Македонија е дел од конзорциумот кој неодамна започна со имплементација на прекуграничниот проект „Заживување на занаетите и градење на култура за заеднички туристички развој“ предводен од Општина Призрен, во партнерство со Општина Тетово и во соработка со ЦЕЕД Косово.…