Day October 17, 2023

Во тек се менторски средби за занаетчии и туристичко-угостителски бизниси на повеќе важни бизнис теми

Денес, во просториите на ЦЕЕД Македонија во Скопје, а во рамките на проектот за прекугранична соработка помеѓу Косово и Северна Македонија – „Заживување на занаетите и градење култура за заеднички туристички развој“, поддржан од ЕУ, со група на занаетчии се…