Day April 23, 2020

Како да се справиме со последиците од животот со коронавирус

Сегашните промени во начинот на живот – од прилагодувањето на работењето од дома, до распределбата на професионалното и приватното време, можат да бидат особено тешки во овој период на наметната само-изолација поради спречување на ширењето на коронавирусот. Со цел справување…