Day December 27, 2019

Законска и финансиска анализа за Инвестиции од Бизнис Ангели

Деновиве беше објавена Законскаta и финансиска анализа за Инвестиции од Бизнис Ангели која е направена во рамките на “Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем”. Анализирани се законските решенија во други држави како и  финансиските бенефити од истите. Опфатени…