Day November 26, 2019

CEED Hub Skopje објавува повик за практикант

Со цел зголемување на тимот вo иднина, CEED Hub Skopje објавува оглас за практикант за период од 3 месеци со можност за вработување. Практикантот ќе добива месечен надоместок за неговиот ангажман за време на практичната работа. CEED Hub Скопје активно…