Day October 29, 2019

Настан за поттикнување на соработката помеѓу социјалниот сектор и традиционалните бизниси

Во моментов во Битола се одржува вториот дел од работилниците за поттикнување на соработката помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис, како дел од напорите на проектот „Социјални претпријатија – Мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис – SE-Bridge“ за поддршка…