Работилница за креирање на нова туристичка понуда базирана на локалните занаети

Денес (03.07.2024) во Призрен се одржува прекугранична работилница за креирање на нова туристичка понуда базирана на локалните занаети, чија цел е да произведе најмалку 4 нови туристички понуди/пакети (по 2 за секоја земја) кои истовремено ќе го поддржат развојот на туризмот во овој регион и ќе помогнат во промоција и развој на локалните занаети.

На работилницата учествуваат претставници од туристичко-угостителскиот и занаетчискиот сектор на двете земји, поконкретно бизниси кои доаѓаат од регионите покриени со програмската област на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу овие две земји. Целта е – со заедничка работа, размена на искуства и идеи, како и информации за постоечките потенцијали на двете земји, учесниците заеднички да креираат нова понуда која ќе биде атрактивна за посетителите на прекуграничниот регион, и која понатаму ќе се промовира преку туристичките оператори на двете земји.

Работилницата се организира во рамките на проектот „Заживување на занаетите и градење на култура за заеднички туристички развој“ кој е финансиран од Европската унија во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Косово и Северна Македонија. Водечки партнер во проектот е Општина Призрен, а останати партнери се Општина Тетово, Фондација ЦЕЕД Македонија и ЦЕЕД Косово.