Tag business ideas

Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија објавува нов повик за бизнис идеи

Имате бизнис идеја, но потребна ви е поддршка за да ја реализирате? Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија ви дава можност да ја претставите својата креативна идеја до втори март оваа година. Од пристигнатите апликации ќе биде направена селекција, а на…