Category News

Започна вториот циклус на менторски средби за занаетчии и туристичко-угостителски бизниси

Во тек е вториот циклус на менторски сесии наменети за занаетчии и туристичко – угостителски бизниси од пограничниот регион со Косово, поточно од Полошкиот, Скопскиот и Североисточниот регион на нашата земја. Сесиите се продолжение на првиот циклусот кој започна во…