Day August 18, 2020

Ко-воркинг простор или работа од дома?

Дали долгата „изложеност„ на социјална дистанца и работата од дома ќе предизвика зголемена желба и потреба од меѓусебна интеракција на професионално ниво или пак ќе не натера и адаптира целосно да се повлечеме во нашите „школки„ и тоа ќе го…