Порталот Бизнис Инфо обајвува оглас за пракса

Бизнис инфо е македонски портал кој обработува теми од бизнис сферата, со мотото Бизнис Без Политика.

Бизнис инфо исто така дава фокус и покрива теми од сферата на млади претприемачи, бизнис настани, стартапи, финансии, бизнис едукација, технологија итн. Со цел проширување на можностите на младите луѓе и покривање на повеќе теми од бизнисот, Бизнис Инфо нуди можност за обучување лице кое ќе биде практикант 3 месеци и ќе придонесува кон содржините на порталот.

Пожелни карактеристики:

  • Кандидатот да има познавање од Microsoft Office, особено добро познавање и работа со Microsoft World
  • Кандидатот да има добри вештини за пишување текстови
  • Кандидатот да има желба и време да посетува настани и пишува статии за нив
  • Кандидатот пожелно е да има познавање од работа со WordPress, но не е пресудно

 

Аплицирајте на [email protected] до 31 мај 2018 со испраќање на вашето CV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *