ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО PMP® СЕРТИФИКАТ

Project Management Professional® е меѓународен сертификат за професионални проектни менаџери кој го издава Project Management Institute® од САД.

Професионалниот курс за управување со проекти е подготвителен курс во Македонија кој е дизајниран со цел да ја обезбеди потребната едукација од областа на проектниот менаџмент која е еден од предусловите за стекнување на PMP сертификатот. Курсот е воден од PMP сертифициран инструктор и обезбедува продлабочено знaење кое овозможува лесно полагање на тестот после кој успешните кандидати се здобиваат со РМР сертификат.

Курсот е наменет за професионалци од сите индустрии и дејности кои работат во областа на управување со проекти и сакаат да се подготват за добивање на престижниот РМР сертификат. Учесниците на курсот ќе го надградат своето знаење во проектен менаџмент според соодветна литература издадена од Project Management Institute®што ќе придонесе кон подобрување на капацитетите и самодовербата со цел совладување на предизвиците на модерното управување со проекти.

Обуката е распределена во 11 сесии кои ќе се одржат во период од 3 последователни недели.

Специјален попуст 10% за рана уплата до 28.02.2018!

Контакт информации за регистрација:

02 322 5022; 078 459 067

Маја Трајкова: [email protected]

Марко Георгиевски: [email protected]

[button title=”АПЛИЦИРАЈ” icon=”” icon_position=”right” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpaecSk1voy2QlHGwsTox_hKMlcYr-Ksb_NCmBaubP6GGD_A/viewform” color=”#2d2c45″ font_color=”#fff” large=”2″ target=”_blank” ]

3 Comments

  1. Very well written! The insights provided are very valuable. For additional information, check out: LEARN MORE. Looking forward to the discussion!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *