Можност за практиканство во CEED Hub Skopje – СКОПЈЕ и UmaHub – ПОРТУГАЛИЈА

Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалнитe бизниси (SE-Bridge)
April 11, 2018
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
May 10, 2018

CEED Hub Скопје и UmaHub Португалија имаат можност да обучат практикант од областа социјални мендиуми од страна на врвен експерт од Португалија.

Практиканотот ќе има можност своите нови вештини практично да ги употреби за потребите на CEED Hub Скопје и UmaHub Португалија.

Праксата ќе се рализира во просториите на CEED Hub, додека поддршката за UmaHub ќе биде online, со вложено време од 5-10 часа неделно.

Праксата ќе трае 3 месеци со можност за продолжување.

Сите заинтересирани можат да пратат CV на англиски јазик најдоцна до 20.06.2018 на mtrajkova@ceedhub.mk. За повеќе информации јавете се на 078 459 067.

Пожелни карактеристики:

  • Да е последна година на студии или скоро дипломиран/а
  • Многу добро познавање на англискиот јазик
  • Да има познавање од социјални медиуми
  • Пожелно е, но не и пресудно да има познавање од дизајн и дизајнерски алатки

Доколку има интерес, на практикантот ќе му бидат доближени и други содржини што можат да му помогнат во понатамошниот развој и кариера.

Show Buttons
Hide Buttons