Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија објавува нов повик за бизнис идеи

Имате бизнис идеја, но потребна ви е поддршка за да ја реализирате? Клубот на Бизнис ангели на ЦЕЕД Македонија ви дава можност да ја претставите својата креативна идеја до втори март оваа година.

Од пристигнатите апликации ќе биде направена селекција, а на 10-ти март избраните бизнис идеи во ЦЕЕД Хаб Скопје, ќе имаат можност да ја претстават својата идеја пред бизнис ангелите. Доколку тие оценат дека има повеќе добри бизнис идеи, ќе бидат повикани да се презентираат во друг термин којшто дополнително ќе се утврди. Повикот е отворен за идеи од сите индустрии.

Апликацијата можете да ја пополните на следниот линк, регистрацијата е бесплатна, а може да се пријавите и на овој мејл: [email protected].

CEED Macedonia Business Angels Club (CEED BA Club) е формиран, во ноември 2013 година и е меѓу првите од ваков вид во Македонија. Од јануари 2016 година, клубот е официјално членка на Еврoпската мрежа на бизнис ангели – EBAN (European Business Angel Network). Досега во различни бизнис идеи се инвестирани 250.000 евра.

За дополнителни информации во врска со пријавувањето обратете се на [email protected] или на телефонскиот број 076 496 616.

 

Извор: Бизнис Инфо

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *